2023 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaitos

2023 m. 1 ketvirčio ataskaita

2023 m. 2 ketvirčio ataskaita

2023 m. 3 ketvirčio ataskaita

1 pusmečio ataskaita