Programa, kurios įgyvendinimui prašoma valstybės biudžeto lėšų

Programa, kurios įgyvendinimui prašoma valstybės biudžeto lėšų

Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:  
               
Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tikslas: Siekti aukštų sportinių rezultatų vandensvydžio sporte            
Uždaviniai:             
1.Tinkamai pasirengti ir dalyvauti Europos čempionato turnyre            
2. Tinkamai pasirengti ir dalyvauti tarptautiniuose turnyruose            
3.            
...            
Priemonės:            
1.1. Surengti MTS prieš Europos čempionato turnyrą.     6000,00 1000,00   7000,00 Surengti 3 MTS . Pasiruošti Europos čempionato turnyrui
1.2. Dalyvauti Europos čempionato turnyre   20000,00 5000,00   25000,00 Dalyvauti dvejuose kvalifikaciniuose raunduose ir "play-off" etape. Galutinėje rikiuotėje užimti 17-26 vietas
1.3. Lietuvos vandensvydžio rinktinės dalyvavimas Europos nacijų jaunių taurės varžybose Čekijoje   6000,00 2000,00   8000,00 Užimti 5-8 vietas ( iš 12 komandų)
1.4.  Lietuvos vandensvydžio rinktinės dalyvavimas Europos nacijų vyrų taurės varžybose Prahoje   6000,00 2000,00   8000,00 Užimti 5-8 vietas ( iš 12 komandų)
1.5. Dalyvauti Europos  Šiaurės šalių čempionate U-15 ir U17   9000,00 3000,00   12000,00 Užimti 1-3 vietas abejose amžiaus grupėse
1.3. Dalyvauti Europos čempionato U-15 vandensvydžio turnyre   10000,00 3000,00   13000,00 Patekti į finalinį etapą, TOP 16
...         0,00  
Viso: 57000,00 16000,00   73000,00  
2 Tikslas: Populiarinti bei kelti vandensvydžio lygį Lietuvoje. Vandensvydžio plėtra miestuose.            
Uždaviniai:             
1. Lietuvos čempionatų organizavimas            
2.  Parodomųjų varžybų organizavimas naujai atidarytuose baseinuose. Klaipėda, Radviliškis.            
3.            
...            
Priemonės:            
1.1. Lietuvos čempionato organizavimas penkiose amžių grupėse ( vyrai, jaunimas, jauniai, jaunučiai, vaikai )    20000,00 5000,00   25000,00 Dalyvavimo faktas ir rezultatas. Pritraukti kuo daugiau komandų dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose
1.2. Parodomosios varžybos naujuose baseinuose.    4000,00 500,00   4500,00 Pritaukti jaunimą į vandensvydį. Populiarinti sporto šaką Lietuvoje
1.3.         0,00  
...         0,00  
Viso: 24000,00 5500,00   29500,00  
3 Tikslas:  Paruošti ir kelti tarptautinės kategorijos teisėjų , trenerių kvalifikacijas            
Uždaviniai:             
1. Ugdyti aukšto lygio specialistus            
2. Paruošti ir gauti  vieną tarptautinės kategorijos teisėją.            
3.            
...            
Priemonės:            
1.1. Tarptautiniai trenerių tobulinimo seminarai   6000,00 1500,00   7500,00 dalyvaus 4 treneriai  tarpatautiniuose seminaruose
1.2. FINA ( Pasaulio) teisėjų klinikos ir kursai   3000,00 1000,00   4000,00 dalyvaus 2 tesėjai klinikose FINA kategorijai gauti
1.3.         0,00  
...         0,00  
Viso: 9000,00 2500,00   11500,00  
             
 Iš viso: 90000,00 24000,00   114000,00  

Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Lietuvos vandensvydžio sporto federacija yra išsikėlusi sau tikslą ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti ne tik dalyvavimo finaliniame Europos vandensvydžio čempionato varžybų ture bet ir patekimo į Pasaulio vandensvydžio čempionatą tikslą. Šiam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės susijusios su Lietuvos vandensvydžio vyrų ir kitų amžiaus grupių dalyvavimo Europos čempionatuose bei jiems prilygstančiuose turnyruose. Aktyvus dalyvavimas pagridiniuose Europose turnyruose visuose amžiaus grupėse leidžia tikėtis Lietuvos vandensvydžio rinktinės pasirengimo lygio kilimui, kuris ilgainiui leis pasiekti užsibrėžto tikslo pasiekimo.

Paruošti   tarptautinės kategorijos teisėją ( LEN arba FINA). Kelti teisėjų kvalifikaciją surengiant ar dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose.                                                       

Vykdyti vandnesvydžio plėtrą Lietuvoje, surengiannt parodomąsias varžybas naujai atidarytuose baseinuose. Pritraukti jaunimą į vandensvydžio sproto šaką regionuose.