2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

1. Pareiškėjas:
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija, Žemaitės 6-502, Vilnius +370 68225384, office@lvfed.lt(link sends e-mail)
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)
190777067
(juridinio asmens kodas)
2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:
Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tikslas: Siekti aukštų sportinių rezultatų vandensvydžio sporte
Uždaviniai:
1.Tinkamai pasirengti ir dalyvauti Europos čempionato turnyre
2. Tinkamai pasirengti ir dalyvauti tarptautiniuose turnyruose
3.
Priemonės:
1.1. Surengti MTS prieš Europos čempionato turnyrą. 10000,00 3713,95 Remėjai 13713,95 Surengtos 4  MTS  pasiruošti Europos čempionato atrankos turnyrui
1.2. Dalyvauti Europos čempionato U-15 vandensvydžio turnyre 4000,00 1989,87 Remėjai 5989,87 Grupėje užimta 5 vieta
Viso: 14000,00 5703,82 19703,82
2 Tikslas: Populiarinti bei kelti vandensvydžio lygį Lietuvoje. Vandensvydžio plėtra miestuose.
Uždaviniai:
1. Lietuvos čempionatų organizavimas
2.  Parodomųjų varžybų organizavimas naujai atidarytuose baseinuose. Klaipėda, Radviliškis.
3.
Priemonės:
1.1. Lietuvos čempionato organizavimas penkiose amžių grupėse ( vyrai, jaunimas, jauniai, jaunučiai, vaikai ) 31060,00 5800,96 36860,96 Dalyvavimo faktas ir rezultatas. Pritraukti kuo daugiau komandų dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose
1.2.
1.3. 0,00
0,00
Viso: 31060,00 5800,96 36860,96
3 Tikslas:  Paruošti ir kelti tarptautinės kategorijos teisėjų , trenerių kvalifikacijas
Uždaviniai:
1. Ugdyti aukšto lygio specialistus
2. Paruošti ir gauti  vieną tarptautinės kategorijos teisėją.
3.
Priemonės:
1.. FINA ( Pasaulio) teisėjų klinikos ir kursai 450,00 150,00 Remėjai 600,00 Pratęsta FINA teisėjo kategorija
1.2.
1.3. 0,00
0,00
Viso: 450,00 150,00 600,00
 Iš viso: 45510,00 11654,78 57164,78
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas.
2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija yra išsikėlusi sau tikslą ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti ne tik dalyvavimo finaliniame Europos vandensvydžio čempionato varžybų ture bet ir patekimo į Pasaulio vandensvydžio čempionatą tikslą. Šiam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės susijusios su Lietuvos vandensvydžio vyrų ir kitų amžiaus grupių dalyvavimo Europos čempionatuose bei jiems prilygstančiuose turnyruose. Aktyvus dalyvavimas pagridiniuose Europose turnyruose visuose amžiaus grupėse leidžia tikėtis Lietuvos vandensvydžio rinktinės pasirengimo lygio kilimui, kuris ilgainiui leis pasiekti užsibrėžto tikslo pasiekimo.                                                                                                                                                                                                                                                   Paruošti   tarptautinės kategorijos teisėją ( LEN arba FINA). Kelti teisėjų kvalifikaciją surengiant ar dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose.                                                                         Vykdyti vandnesvydžio plėtrą Lietuvoje, surengiannt parodomąsias varžybas naujai atidarytuose baseinuose. Pritraukti jaunimą į vandensvydžio sproto šaką regionuose.