2023 m. aukšto meistriškumo sporto programa

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka

Visų amžiaus grupių Lietuvos vandensvydžio čempionatų organizavimas (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, moterys ,vyrai). Dalyvavimas Europos Čempionatų atrankoje ir Pasaulio čempionete. Dalyvavimas Šiaurės šalių čempionate(U-15 ir U-17). MTS organizavimas, kelionės, aprangos, medikamentai. Teisėjų tobulinimosi kursai. Žiniasklaida. Sporto bazių nuoma. Inventoriaus įsigyjimas. Teisėjų dalyvavimas Europos čempionatuose (kelionės, maistpinigiai).

Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių
įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai

1. Europos čempionatas U-15

Uždaviniai

Uždavinys
12 vieta

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. EČ U-15 2025 37000,00 1850,00 0 38850,00 2025-03-01 Patekti į kitą varžybų etapą
2. EČ U-15 2027 37000,00 1850,00 0 38850,00 2027-06-01 Patekti į kitą varžybų etapą
Viso: 74000,00 3700,00 77700,00

2. Europos čempionato U-17 atranka

Uždaviniai

Uždavinys
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. EČ U-17 atranka 2025 30000,00 1500,00 0 31500,00 2025-03-01 Patekti į kitą varžybų etapą
2. EČ U-17 atranka 2027 30000,00 1500,00 0 31500,00 2027-09-01 Patekti į kitą varžybų etapą
Viso: 60000,00 3000,00 63000,00

3. Europos Čempionato atranka

Uždaviniai

Uždavinys
2 vieta, ir patekimas į kitą etapą

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Europos Čempionato atranka I etapas 2026 35000,00 1500,00 0 36500,00 2026-06-01 Patekti į kitą varžybų etapą
Viso: 35000,00 1500,00 36500,00

4. Šiaurės šalių čempinatas U-15 ir U-17 Lietuvos rinktinės

Uždaviniai

Uždavinys
Užimti 1 vietas abejose amžiaus grupėse

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 2024 30000,00 1500,00 0 31500,00 2024-09-01 Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų
2. Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 2025 30000,00 1500,00 0 31500,00 2025-09-01 Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų
3. Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 2026 30000,00 1500,00 0 31500,00 2026-09-01 Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų
4. Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 2027 30000,00 1500,00 0 31500,00 2027-11-30 Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų
Viso: 120000,00 6000,00 126000,00

5. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas

Uždaviniai

Uždavinys
Meistriškumo kėlimas

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas 2024 5000,00 250,00 0 5250,00 2024-02-01 Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas.
2. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas 2025 5000,00 250,00 0 5250,00 2025-02-01 Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas.
3. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas 2026 5000,00 250,00 0 5250,00 2026-02-01 Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas.
4. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas 2027 6000,00 300,00 0 6300,00 2027-10-30 Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas.
Viso: 21000,00 1050,00 22050,00

6. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas

Uždaviniai

Uždavinys
Meistriškumo kėlimas

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas 2024 4500,00 450,00 0 4950,00 2024-09-01 Meistriškumo kėlimas
2. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas 2025 4500,00 450,00 0 4950,00 2025-09-01 Meistriškumo kėlimas
3. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas 2026 4500,00 450,00 0 4950,00 2026-09-01 Meistriškumo kėlimas
4. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas 2027 5000,00 500,00 0 5500,00 2027-12-01 Meistriškumo kėlimas
Viso: 18500,00 1850,00 20350,00

7. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas

Uždaviniai

Uždavinys
Meistriškumo kėlimas. Moterų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas 2024 3000,00 250,00 0 3250,00 2024-03-01 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių.
2. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas 2025 3000,00 300,00 0 3300,00 2025-03-01 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių.
3. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas 2026 3000,00 300,00 0 3300,00 2026-03-01 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių.
4. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas 2027 3000,00 150,00 0 3150,00 2027-11-01 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių.
Viso: 12000,00 1000,00 13000,00

8. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas

Uždaviniai

Uždavinys
Meistriškumo kėlimas. Vyrų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje. Jaunų žaidėju dalyvavimas vyrų komandose.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas 2024 12000,00 600,00 0 12600,00 2024-02-01 Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje.
2. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas 2025 12000,00 600,00 0 12600,00 2025-02-01 Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje.
3. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas 2026 15000,00 750,00 0 15750,00 2026-02-01 Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje.
4. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas 2027 15000,00 750,00 0 15750,00 2027-09-01 Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje.
Viso: 54000,00 2700,00 56700,00

9. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai

Uždaviniai

Uždavinys
Kvalifikacijos kėlimas, jaunų teisėjų tarptautinės kategorijos gavimas.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai 2024 3000,00 250,00 0 3250,00 2024-03-01 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių.
2. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai 2025 3000,00 150,00 0 3150,00 2025-12-30 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių.
3. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai 2026 3000,00 150,00 0 3150,00 2026-12-30 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių.
4. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai 2027 3000,00 150,00 0 3150,00 2027-12-30 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių.
Viso: 12000,00 700,00 12700,00

10. Mokomosios treniruočių stovyklos

Uždaviniai

Uždavinys
Meistriškumo kėlimas

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. MTS U-15,U-17, U-19, Vyrai 2024 20000,00 2000,00 0 22000,00 2024-02-01 Meistriškumo kėlimas
2. MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai 2025 30000,00 1500,00 0 31500,00 2025-02-01 Meistriškumo kėlimas
3. MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai 2026 30000,00 1500,00 0 31500,00 2026-02-01 Meistriškumo kėlimas
4. MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai 2027 30000,00 1500,00 0 31500,00 2027-12-30 Meistriškumo kėlimas
Viso: 110000,00 6500,00 116500,00

11. Medicininė sportininkų priežiūra

Uždaviniai

Uždavinys
Gerinti sportininkų fizinę būklę

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Medicininė sportininkų priežiūra 2024 5000,00 250,00 0 5250,00 2024-02-01 Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę.
2. Medicininė sportininkų priežiūra 2025 5000,00 250,00 0 5250,00 2025-02-01 Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę.
3. Medicininė sportininkų priežiūra 2026 5000,00 250,00 0 5250,00 2026-02-01 Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę.
4. Medicininė sportininkų priežiūra 2027 5000,00 250,00 0 5250,00 2027-12-30 Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę.
Viso: 20000,00 1000,00 21000,00

12. Inventorius

Uždaviniai

Uždavinys
Atnaujinti pasenusį inventorių

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Inventorius 2024 5000,00 500,00 0 5500,00 2024-09-01 Atnaujinti sporto bazių inventorių.
2. Inventorius 2025 5000,00 150,00 0 5150,00 2025-09-01 20 proc. atnaujinti sporto bazių inventorių.
3. Inventorius 2026 5000,00 250,00 0 5250,00 2026-09-01 Atnaujinti sporto bazių inventorių.
4. Inventorius 2027 5000,00 250,00 0 5250,00 2027-09-01 Atnaujinti sporto bazių inventorių.
Viso: 20000,00 1150,00 21150,00

13. Lietuvos vandensvydžio taurė

Uždaviniai

Uždavinys
Surengti atvirą Lietuvos taurės turnyrą, kviečiant komandas iš kitų šalių.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Lietuvos vandensvydžio taurė 2024 3000,00 300,00 0 3300,00 2024-09-01 Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas.
2. Lietuvos vandensvydžio taurė 2025 4000,00 200,00 0 4200,00 2025-09-01 Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas.
3. Lietuvos vandensvydžio taurė 2026 4000,00 200,00 0 4200,00 2026-09-01 Meistriškumo kėlimas
4. Lietuvos vandensvydžio taurė 2027 4000,00 200,00 0 4200,00 2027-12-15 Meistriškumo kėlimas
Viso: 15000,00 900,00 15900,00

14. Europos čempionato U-19 atranka

Uždaviniai

Uždavinys
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą.

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Europos Čempionato U-19 atranka 2024 30000,00 1500,00 0 31500,00 2024-04-01 Patekti į kitą varžybų etapą
2. Europos Čempionato U-19 atranka 2026 35000,00 1750,00 0 36750,00 2026-03-01 Patekti į kitą varžybų etapą
Viso: 65000,00 3250,00 68250,00

15. Pasaulio čempionatas U-16

Uždaviniai

Uždavinys
Lietuvos vandensvydžio populiarinimas Pasauliniu mastu

Priemonės

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Metai Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) Priemonių įgyvendinimo terminai Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
1. Pasaulio čempionatas U-16 2024 30000,00 3000,00 0 33000,00 2024-09-01 Lietuvos vandensvydžio populiarinimas Pasauliniu mastu. Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas.
2. Pasaulio čempionatas U-16 2026 30000,00 1500,00 0 31500,00 2026-09-01 Lietuvos vandensvydžio populiarinimas pasauliniu mastu. Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas.
Viso: 60000,00 4500,00 64500,00